חברי ההנהלה 

הצוות

יוסי אדלר

מנכ"ל העמותה

אלי פולק

יו"ר העמותה

שחר סיליס

מנהלת העמותה

מאיה גלעד

קהילת המפתחות

צליל רנסיה

תוכנית המנטורינג

חי ז'לסקו

אתר

אופיר רם

כנסי משתחררים

בטי ליטמן

קהילת החלל

חברי ועד

עו״ד אורן חייקין

חבר ועד

עמרי גרין

חבר ועד

טל שלום

חבר ועד

אור ארנון

חבר ועד

יוליה שניידרמן

חברת צוות

טל ברקת

חברת ועד

עוזי בן-נר

חבר ועד

 רו"ח יניב מסורי

ראיית חשבון וכספים

 עו"ד איריס ויינריב

יועצת משפטית

הדר כנען

חברת צוות