חברי ההנהלה 

הצוות

יוסי אדלר

מנכ"ל העמותה

אלי פולק

יו"ר העמותה

שחר סיליס

מנהלת העמותה

מאיה גלעד

קהילת המפתחות

צליל רנסיה

תוכנית המנטורינג

חי ז'לסקו

אתר

צילום מסך 2020-03-18 ב-23.09.55.png

אופיר רם

כנסי משתחררים

בטי ליטמן

קהילת החלל

חברי ועד

עו״ד אורן חייקין

חבר ועד

עמרי גרין

חבר ועד

טל שלום

חבר ועד

אור ארנון

חבר ועד

יוליה שניידרמן

חברת צוות

טל ברקת

חברת ועד

עוזי.jpg

עוזי בן-נר

חבר ועד

יניב.jpg

 רו"ח יניב מסורי

ראיית חשבון וכספים

 עו"ד איריס ויינריב

יועצת משפטית

הדר כנען

חברת צוות