חברי הוועד וההנהלה

יוסי אדלר

מנכ"ל העמותה

אלי פולק

יו"ר העמותה

שיר אגסי

מנהלת בפועל

איתי חיות

חבר ועד

עוזי בן-נר

חבר ועד

טל שלום

חבר ועד

אור ארנון

חבר ועד