top of page
Asset 3_edited.jpg

אודות העמותה

עמותת בוגרי 9900 (ע"ר 58-0627776) הוקמה בשנת 2017 ע"י מספר מפקדי ובוגרי היחידה.

עמותת הבוגרים הוקמה על מנת לארגן ולאגד את יוצאי מערך 9900 על גלגוליו השונים (משרתי

מערך 9900, מערך מודיעין השטח, ענף 1, 9700, 9702 עד מעברה לחה"א ו-869 עד מעברה למז"י).

4049458_edited.jpg

שימור מורשת

יחידת 9900.

מטרות העמותה

קידום בוגרי היחידה במשק ובחברה הישראלית ע"י פיתוח תחום היזמות.

תרומה לחברה, לקהילה

ויצירת שיתופי פעולה עם גופים

חברתיים בעלי אג'נדה

דומה ואינטרס משותף ליצירת

אימפקט חברתי.

קידום בוגרי היחידה במשק

ובחברה הישראלית ע"י

פיתוח תחום היזמות.

גיבוש קהילת בוגרי יחידה 9900

ומתן סיוע לבוגרים במגוון

תחומים כגון תעסוקה,

פיתוח מקצועי, נטוורקינג,

מלגות ותמיכה כלכלית.

4049458_edited.jpg

הנהלת העמותה

Artboard 22.jpg

אלי פולק

יו"ר העמותה

ליאב.jpg

ליאב וינדר

מנהל עמותה

3.jpg

יוסי אדלר

מנכ"ל העמותה

צוות העמותה

אלה.jpg

אלה שאול

  מעצבת גרפית

חי.jpg

חי ז'לסקו

אתר

ועד מנהל

Artboard 2.jpg

טל שלום

חבר ועד

Artboard 1.jpg

אור ארנון

חבר ועד

Artboard 3.jpg

עו"ד אורן חייקין

חבר ועד

עוזי2.jpg

עוזי בן-נר

חבר ועד

13.jpg

שחר סיליס

חברת ועד

12.jpg

נועם סגל

חבר ועד

22.jpg

עמרי גרין

חבר ועד

2יניב.jpg

 רו"ח יניב מסורי

ראיית חשבון וכספים

bottom of page